MONTERINGSANVISNINGAR FÖR MONA TANK

A.Kapillära ben monteras från undersidan.
B.Luftventiler och påfyllnadsrör monteras från ovansidan
C.Locket trycks på bottendelen.

Tanken är fylld då nivåstickan är i jämnhöjd med skarven mellan påfyllnadsrör och hatt.

Röret är lätt att kapa till lämplig längd. Glöm inte att korta av nivåstickan lika mycket som påfyllnadsröret.

Använd alltid största möjliga Tank
till varje planteringskärl.
Därmed säkerställes längsta
möjliga intervall mellan vattenpåfyllningarna.

Om kärlet skall placeras utomhus
under bar himmel bör det förses
med dräneringshål.
Råd för plantering och skötsel av Mona Tank

1.Placera tanken så att
påfyllnadsröret sticker upp över kanten på det planteringskärl som skall användas.
Är planteringskärlet för djupt kan
en bädd av blomsterjord eller
sand läggas under tanken.
2.Börja med att fylla de kapillära benen med jord. Var noga med att inga luftfickor uppstår.
Detta förhindras enklast genom
att trycka till jorden utan att pressa onödigt hårt.

3.Fyll därefter upp med jord.
Plantera växtmaterialet på önskat sätt i planteringskärlet.
4.Tryck till så att växterna står stadigt.
5.Efter planteringen fuktas jorden och vattenmagsinet fylls på.

 

 


Mona Tank finns i
olika storlekar för
att passa de flesta
planteringskärl.

6.När växterna etablerat sig
skall all vattning inomhus ske
genom påfyllnadsröret.
7.Mellan påfyllningarna, inomhus
under två till sex veckor, låter man växten förbruka allt vatten som finns
i tanken. Man låter jorden "torka ut". Särskilt viktigt är detta vintertid då växterna har sin viloperiod och förbrukar en mindre mängd vatten.
8.Vattna inte växterna uppifrån
även om jorden kan kännas torr.
Att jorden har rätt fuktighet kontrolleras enklast genom att pröva med ett finger några centimeter ned.
9.Vid tillförsel av näringsmedel
användes endast en fjärdedel av
den rekommenderade mängden.

Se vidare instruktionsbild eller
läs mer om funktionsprincipen.


Mona Tank går också
att använda för
bevattning av enstaka
växter i rabatter.
För större anläggningar
används Mona Link.

Till start
klicka >>