Stora planteringskärl med Mona Plant bevattningssystem

Ovanstående arrangemang från Kalmar kommun visar den stora Kalmarurnan från Nola.
För exempel på lämplig bestyckning för kärl av denna storlek se ritning och monteringsanvisning.

För de låga OAS-kärlen med diameter 160 cm se exempel på bestyckning med 5 Flexilink.

Till start
klicka >>