Mona Plant System/ MPS kapillära bevattningssystem
ger möjligheter till nyskapande med växter såväl i konventionella kärl och rabatter, som för blomöar på hårdgjorda ytor, blompelare, blomkuber, växtväggar, blomträd och "hanging baskets" för balkong, bro och väggarrangemang.

Kostnadsfri dimensionering och bevattningsritning
Rabatter, slänter, takterrasser, innergårdar, träd- planteringar, planteringsbassänger eller fristående
kärl, utomhus eller inomhus.

Vi tar helt utan kostnad fram bevattningsritningar med mängdförteckning och
totalpris inklusive frakt.
Sänd bara en måttsatt skiss på planteringsytornas
eller kärlens innermått, så sänder vi ett förslag om några dagar.
Mejla agenten.nu@telia.com

Trädgårdsmästare Nils Palmroos arbetade i många år
med att skapa blomsterprakt i hårdgjord "omöjlig" miljö.
Till höger Sergels torg i Stockholms centrum. Klicka på bilden för större bild.
Mer information och bildmaterial finns under knappen Bevattningssystem.

En tråkig rondell kan förvandlas till ett blomstrande och välkomnande blickfång. Här en blomsterrundel uppbyggd
av torvblock och bevattnad med MPS kapillära teknik.
Klicka på vänstra bilden för att se installationsarbetet.
Klicka på höger bild för större bild och växtförteckning.

En trist och kal bakgård kan bli husets blomstrande "finrum".
En avkopplande skön oas och en väldoftande, social träffpunkt för arbetsplatser och boende. Klicka på höger bild.
Fastighetsägare med känsla för värdeskapande trivsel låter asfalten blomma. Det är en ren investering.
Läs mer om grundprinciperna för renovering av gårdar. Klicka Gårdsrummet

Läs mer om hur den kapillära bevattningstekniken fungerar - klicka Mona Plant System.

För prisinformation, kontakta:: agenten.nu@telia.com

Till start
klicka >>