Mona Plant System/ MPS kapillära bevattningssystem
ger möjligheter till nyskapande med växter såväl i konventionella kärl och rabatter, som för blomöar på hårdgjorda ytor, blompelare, blomkuber, växtväggar, blomträd och "hanging baskets" för balkong, bro och väggarrangemang.

Trädgårdskonsulten bjuder på sina erfarenheter
Vi har låtit utarbeta listor med förslag på lämpligt växtval
för såväl vertikal plantering i amplar, kuber och blomträd, som för kärl och rabatter i krävande miljöer.

 • Växter till sommarplantering. Lista med förslag
  på tåliga sommarblommor för rabatter och kärl för
  i första hand offentlig miljö.
  Med planteringsavstånd och rekommenderat antal
  plantor per kvadratmeter. (Best.nr: NP1)

 • Växtförslag för vertikal plantering. De sorter som vi provat fram för sidplantering i amplar och växtmoduler. (Best.nr: BO1)

 • Plantåtgång och planteringstips för MPS Kub. Några praktiska erfarenheter.(Best.nr: BO2)

  Vi sänder gärna dessa - helt utan kostnad -
  klicka och beställ från: agenten.nu@telia.com

Kostnadsfri dimensionering och bevattningsritning
Rabatter, slänter, takterrasser, innergårdar, träd- planteringar, planteringsbassänger eller fristående
kärl, utomhus eller inomhus.

Vi tar helt utan kostnad fram bevattningsritningar med mängdförteckning och
totalpris inklusive frakt.
Sänd bara en måttsatt skiss på planteringsytornas
eller kärlens innermått, så sänder vi ett förslag om några dagar.

Ring 08-511 876 10 eller mejla agenten.nu@telia.com

Trädgårdsmästare Nils Palmroos arbetade i många år
med att skapa blomsterprakt i hårdgjord "omöjlig" miljö.
Se ovanstående lista (NP1) med lämpliga växter.
Till höger Sergels torg i Stockholms centrum. Klicka på bilden för större bild.
Mer information och bildmaterial finns under knappen Bevattningssystem.

En tråkig rondell kan förvandlas till ett blomstrande och välkomnande blickfång. Här en blomsterrundel uppbyggd
av torvblock och bevattnad med MPS kapillära teknik.
Klicka på vänstra bilden för att se installationsarbetet.
Klicka på höger bild för större bild och växtförteckning.

En trist och kal bakgård kan bli husets blomstrande "finrum".
En avkopplande skön oas och en väldoftande, social träffpunkt för arbetsplatser och boende. Klicka på höger bild.
Fastighetsägare med känsla för värdeskapande trivsel låter asfalten blomma. Det är en ren investering.
Läs mer om grundprinciperna för renovering av gårdar. Klicka Gårdsrummet

Läs mer om hur den kapillära bevattningstekniken fungerar - klicka Mona Plant System.

För katalogbeställning: agenten.nu@telia.com

Till start
klicka >>