Bevattningssystem med kapillär långtidsbevattning ger
trivsel med växter för boende och ökat värde till fastigheter
Mona Plant bevattningssystem används inomhus för vinterträdgårdar och utomhus i rabatter och
planteringar kring bostäder och i offentlig miljö. Det minskar antalet bevattningstillfällen till 1/3-del.
Mona Plant System utgör enkelt uttryckt en konstgjord grundvattennivå som med nedgrävda
magasin (Tank eller Link) kapillärt långtidsvattnar och dessutom tillför växterna syre.
Det ger lättskötta och frodiga planteringar.
Systemet kan ligga i jorden året runt även utomhus och behöver inte tömmas inför vintern och
fryser inte sönder. Det har heller inga rörliga delar som kan förslitas med åren.

På bilden syns del av anläggandet av bevattningssystemet på innergård till bostadsfastighet i
centrala Stockholm. Sju Mona Link 24 har seriekopplats. Bilden tagen 4 november 2013.
Se exempel på bevattningsritning för fyra Mona Link 24 i kärl med diameter 220 cm.

Kommuner och fastighetsägare med känsla för värdeskapande trivsel med blommor och grönska utnyttjar den kapillära bevattningstekniken och investerar i låga underhållskostnader.
Systemet är tack vare sin flexibilitet även mycket lämpligt att koppla samman med stuprör för att
magasinera regnvatten, som vid torra perioder långtidsvattnar växtligheten. Det är en synnerligen
effektiv och ekonomisk modell i praktiken av lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.

Läs även mer om renovering av gårdar.
.

Till start
klicka >>