Gårdsrenovering ger trivsel för de boende och ökat värde till fastigheten
Mona Plant är det system som används inomhus för vinterträdgårdar och utomhus i rabatter och
planteringar kring bostäder och i offentlig miljö. Det minskar antalet bevattningstillfällen till 1/3-del.
Mona Plant System utgör enkelt uttryckt en konstgjord grundvattennivå som långtidsvattnar och
dessutom tillför syre. Det ger lättskötta och frodiga planteringar.
Systemet kan ligga i jorden året runt och behöver utomhus inte tömmas inför vintern och det
fryser inte sönder.

På bilden syns del av anläggandet av bevattningssystemet på innergård till bostadsfastighet i
centrala Stockholm. Sju Mona Link 24 har seriekopplats. Bilden tagen 4 november 2013.
Se exempel på bevattningsritning för fyra Mona Link 24 i kärl med diameter 220 cm.

Kommuner och fastighetsägare med känsla för värdeskapande trivsel med blommor och grönska utnyttjar allt oftare den kapillära bevattningstekniken och investerar i låga underhållskostnader.
Systemet är tack vare sin flexibilitet även mycket lämpligt att koppla samman med stuprör för att
magasinera regnvatten, som vid torra perioder långtidsvattnar växtligheten. Det är en synnerligen
effektiv och ekonomisk modell i praktiken av lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.

Läs även mer om renovering av gårdar.

Se även information: Bevattningssystem
.
Till start
klicka >>