Monteringsanvisningar för Mona Link
Installationen steg för steg

1. Utgrävning eller uppbyggnad
Gräv ur rabatten eller bygg upp om det behövs. Avståndet mellan linkens ovansida och rötternas nederdel bör vara max 30 cm. Avståndet mellan linkarnas kapillära ben
bör inte överstiga 80 cm.

2. Slänter
Det går utmärkt att bevattna med MPS i slänter.
Tänk på att varje link måste ligga plant.

3. Plana ut
Plana ut botten av planteringsområdet.
Ett lager sand kan läggas som grund.4. Placera linkarna
Lägg ut linkarna enligt planteringsskissen och montera förbindelserören, "Flexrör".
Glöm inte O-ringen som tätning mellan röret och linken. Den skall sitta i andra rillan i röret. Använd tvål eller fett för
att
underlätta monteringen.
Montera påfyllnadsrör och ändförslutningar.

5. Montera luftningsrör

Montera ett luftningsrör på var femte link för att påskynda påfyllningen och minska risk för undertryck i systemet. Korta av luftningsrören om de sticker upp mer än ett par centimeter över jorden. Kapa nivåstickan lika mycket som röret.

6. Kapillära ben
Fyll de kapillära benen med jord.
Tryck till för att undvika luftfickor i jorden, men pressa inte onödigt hårt.

7. Kontrollera nivån
Fyll på vatten i systemet. Man kan använda linkserien som ett vattenpass.
Då är det lätt att se om nivån på linkarna är jämn. Se till att det inte är
uppförsbacke någonstans. Kontrollera att det inte läcker vid anslutningarna.
Enstaka vattendroppar kan accepteras.


8. Dränering
Kärl och bassänger skall ha normal dränering.
Om hål ej kan tas upp, används Flexrör
som dräneringskontroll och uppsugningsmöjlighet.

9. Markeringspinnar
Placera ut markeringspinnar vid gropar för träd och annat större växtmaterial som
skall planteras mellan linkarna.
Detta underlättar att hitta rätt vid planteringen.


10. Fyll på jord

Tryck först in jord under förbindelserören
så att dessa får bra stöd.
Fyll därefter på jord till önskad nivå.


11. Plantera

Tills rötterna har etablerat sig i sin nya växtmiljö bör man även vattna plantorna uppifrån.

Lycka till !
 

Se även exempel på montering av
5 st Mona Flexilink

2 st Mona Flexilink i planteringskärl.

2 st Mona Link 24 i kärl Säby
3 seriekopplade Flexilink.
Bevattningsritning 5 st Mona Link 24
Läs vidare om funktionsprincipen.

 
Till start
klicka >>